Gigantiska konstverk målas med utrustning från Graco

Giant biodegradable landart painting by French-Swiss artist Saype, picture taken between June 9 and 12, 2019 on the Champ de Mars in front of the iconic Eiffel Tower in Paris, France. With an overall area of 15’000 square meters, the 600 meter long and 25 meter wide painting (likely one of the largest of it’s kind) was created using biodegradable pigments made out of charcoal, chalk, water and milk proteins. This art piece launches the worldwide project ”Beyond Walls” aiming at creating the longest symbolic human chain around the world promoting values such as togetherness, kindness and openness to the world. (VFLPIX.COM /Valentin Flauraud)
A giant biodegradable landart painting by French-Swiss artist Saype is pictured on Tuesday June 11, 2019 on the Champ de Mars in front of the iconic Eiffel Tower in Paris, France. With an overall area of 15’000 square meters, the 600 meters long and 25 meters wide painting (likely one of the largest of its kind) was created using biodegradable pigments made out of charcoal, chalk, water and milk proteins. This art piece launches the worldwide project ”Beyond Walls” aiming at creating the longest symbolic human chain around the world promoting values such as togetherness, kindness and openness to the world. (VFLPIX.COM /Valentin Flauraud)

Den fransk-schweiziske konstnären Saype driver projektet ”Beyonds walls”. Konstnärens ambition är att skapa den största mänskliga kedjan i världen, skapa en verklig social rörelse och att bjuda in folkmassorna till välvilja. Projektet visar sammanflätade händer, som når ut och förenas i en gemensam ansträngning över alla murar som skiljer människor. Under en treårsperiod ska fler än 20 städer utsmyckas. Startskottet var i Paris där en gigantisk landkonstmålning skapades på Champ de Mars framför Eiffeltornet med hjälp av bland annat utrusning från Graco. Arbetet går att följas på www.saype-artiste.com.