Undersökning omåtervinning avytbehandlad plast

Det tyska företaget Leonhard Kurz utvecklar och tillverkar dekorativa och funktionella belägg- ningar för en rad olika tillämpningar. Vid VDMA Circular Economy Forum presenterade företaget resultatet av en undersökning rörande återvin- ning av belagda plastmaterial. I detaljerade tester jämfördes plast med återvunnet innehåll härrö- rande från dekorerade och odekorerade plastdelar. Först testades plast med olika nivåer av återvunnet innehåll. Sedan återvanns tidigare återvunnen plast flera gånger. Resultaten, som var tydliga, visade att återvinningsbar plast med de extremt tunna Kurz-beläggningarna förblev återvinnings- bar under en mängd olika testförhållanden.