21 reformer för industrins gröna omställning

Jonas Hagelqvist, vd IKEM. Foto: Bengt Säll

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, har nyligen släppt en rapport, med titeln ”Kemi är lösningen”, som är en reformagenda för en konkurrenskraftig och hållbar innovations- och kemiindustri. Under tre teman ger IKEM förslag på 21 reformer, som de bedömer kunna underlätta den nödvändiga omställningen. 

– Kemiindustrin sitter på nycklarna till ett hållbart samhälle, men utvecklingstakten styrs av de förutsättningar företagen får. Vi ser stora luckor i regeringens klimatpolitik som kan täppas till med enkla medel, reformer som inte belastar skattebetalarna, säger Jonas Hagelqvist, vd på IKEM, i ett nyhetsbrev.

Flera av förslagen skulle kunna ha betydelse för ytbehandlingsindustrin. Ett exempel är att se över och revidera Sveriges särlagstiftning på kemikalieområdet så att harmoniseringen med Reach kan ökas. Det innefattar bland annat anmälningsförfarandet till produktregistret och kravet på tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga kemikalier. IKEM anser också att staten ska garantera industrins elförsörjning med förutsebara elpriser. De tycker dessutom att dagens avfallsdefinition är för bred, något som gör att alla produkter och material, som innehavaren gör sig av med klassas som avfall. En annan definition skulle underlätta hanteringen av material som har ett fortsatt värde. 

Rapporten kan laddas ner på ikem.se.