50 miljoner till JTH för grön omställning inom industrin

KK-stiftelsen har beviljat Jönköpings Tekniska Högskola 50 miljoner för att accelerera den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin.

Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University (JU) tilldelas 49 200 000 kronor från KK-stiftelsen till forskningsprofilen Grace, ett projekt som stödjer Europeiska kommissionens mål att sprida ”Responsible Research and Innovation” (RRI), inom den europeiska forskningen, för att under 2024–2032 stödja den gröna omställningen inom tillverkningsindustrin. Elva företag medverkar. JTH har nu tre forskningsprofiler med stöd av KK-stiftelsen.

– Det är otroligt glädjande att vi har fått KK-stiftelsens beviljande för Grace. Vi har sedan många år strategiskt byggt kompetens inom just detta profilområde och med Grace ges vi möjligheten att långsiktigt arbeta med att utveckla ny kunskap tillsammans med några av våra viktigaste industripartners. Den gröna omställningen industrin står inför behöver vi lösa tillsammans och där kommer GRACE göra skillnad, säger Ingrid Wadskog, vd för JTH.

Det övergripande målet med GRACE är att stödja tillverkningsindustrins långsiktiga förmåga att lyckas med den gröna omställningen genom integrerad och plattformsbaserad produktframtagning. 

– GRACE blir en viktig strategisk byggsten i utvecklingen av KK-miljön SPARK vid Jönköping University. Profilen kan bidra med nya och bättre processer, kunskaper och stöd för produktrealisering, som redan från början integrerar hållbarhet och cirkularitet. Satsningen sker tillsammans med en stark grupp näringslivspartners och är ägnad att bidra till svensk konkurrenskraft inom grön omställning, säger Mattias Jarl, programansvarig vid KK-stiftelsen.