64 miljoner till svenska grafenbranschen

Vinnova har gett grönt ljus till 15 nya projekt. Nu ska de ta morgondagens hållbara grafeninnovationer från labbet till industrin. Projektmedel på 64 miljoner kronor, hälften från Vinnova och hälften från medverkande organisationer, kommer från SIO Grafens största utlysning någonsin.

– Vi ser en spännande mix mellan stora och små projekt som alla är nära produktion. Det känns extra roligt att se så många demonstratorprojekt, berättar Elisabeth Sagström-Bäck, programchef för SIO Grafen.

Bland projekten som nu beviljats finansiering presenteras bland annat självsmörjande lager, grafenförstärkta trycksensorer i textil, en flexibel pilotanläggning för elektrolytisk ytbeläggning, cementbaserad grafenförstärkt ytbeläggning med bornitrid och grafenbaserade additiv för betongindustrin. 2D fab, Ikea, Saab Barracuda, Provexa och Vattenfall är några av företagen som bidrar med sin kompetens.

– Vi ser många projekt som utforskar grafens multifunktionalitet, som ger möjligheter att öka resurseffektiviteten hos en produkt genom att få in fler och förbättrade funktioner, säger Elisabeth Sagström-Bäck.