AkzoNobel lanserar nu en återvunnen färg tack vare ett partnerskap i Storbritannien med resurshanteringsexperterna Veolia. Under varumärket Dulux Trade har en matt emulsion utvecklats baserat på gammal ej använd färg. Återtagen vit färg sorteras, filtreras och raffineras av Veolia. Den omarbetas sedan med ny färg av AkzoNobel och testas utförligt för att säkerställa att varje burk uppfyller de höga standarder som förväntas av Dulux Trade. Slutprodukten innehåller 35 % återvunnen färg.

Vi letar alltid efter nya sätt att driva hållbar innovation, minska avfallet och skapa en cirkulär ekonomi för färg. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder nya lösningar som inte äventyrar kvaliteten, säger Ruud Joosten, operativ chef AkzoNobel.