ABB och akademin samarbetar om energieffektivitet

Foto: ABB

ABB har samlat ledande forskare inom processoptimering, elteknik, energilagring och kraftsystem till ett symposium på temat energieffektivitet. Tillsammans med seniora forskare från ABB fokuserade de sina diskussioner på industri, transport och byggnader. Samarbetet mellan forskare på ABB och akademin bidrar till en bättre förståelse för hur mycket energieffektiviteten betyder för att minska klimatförändringen och sänka energikostnaderna. Det gynnar också forskningsfinansiärer och EU:s forskningsagenda. 

I slutet av mars bjöd ABB in tolv framstående professorer till Västerås i Sverige för det första av fyra symposier om energieffektivitetens roll i samband med klimatförändringen. De tillbringade två dagar tillsammans med seniora forskare från ABB Corporate Research, då de fördjupade sig i forskningsutmaningar kring energieffektivitet i industri, transport och byggnader, och de inventerade teknik- och konstruktionsprocesser samt affärsmodeller. Detta är första gången som ett sådant symposium har hållits i den här skalan. Att arbeta med energieffektivitet är avgörande för hållbar utveckling, och vi lyckades tillsammans definiera utmaningar och möjligheter. För ABB är det viktigt att agera som en katalysator för samarbete mellan industri och akademi, säger Matti Laitinen, forskningschef, ABB Motion. 

– Om vi ska lyckas komma bort från behovet av fossila bränslen är elektrifiering av samhället extremt viktigt. Antingen stoppar vi huvudet i sanden, eller också investerar för att ligga i framkanten. Genom att investera i industrin och fokusera på forskning och utbildning kan Sverige skaffa sig fördelar gentemot resten av världen, tillägger Hans-Peter Nee, professor på KTH. 

Möjligheterna att uppnå klimatmålen finns på många fronter. Parallellt med den ökade användningen av förnybar energi, investeringar i processer med låga koldioxidutsläpp och utveckling av cirkulära affärsmodeller framstår energieffektivitet som det snabbaste sättet för industrin att minska energikostnaderna och omedelbart sänka växthusgasutsläppen. Men trots de enorma möjligheterna händer det inte mycket. Det är viktigt att vi sprider medvetenheten om möjligheterna. Det är frustrerande när energieffektiva tekniker ratas trots att de ger lägre kostnader. Man tittar på investeringskostnaden men ignorerar driftskostnaderna. Jag hoppas på en bättre dialog mellan teknikleverantörerna och kunderna som kan leda till bättre upphandlingar, säger Tomas Kåberger, professor i industriell energipolicy vid Chalmers. 

– Energieffektivitet är ett av de strategiskt viktigaste områdena att arbeta med i energiomställningen. Under symposiet har vi arbetet med att hitta vägar framåt där vi tillsammans kan bidra till samhället. Och den här tvådagarsövningen har verkligen varit produktiv, tillägger Cathy Yao Chen, forskningschef för ABB Electrification. 

De tolv ledande forskarna kom från Aalto-universitetet, Chalmers tekniska högskola, Imperial College, KTH, Lunds universitet, Mälardalens universitet, Norska universitetet för vetenskap och teknik NTNU och University of Nottingham. 

– Vi hade två dagars givande och viktiga diskussioner där alla deltagare bidrog till att bygga på och vidareutveckla varandras idéer. Tillsammans kan vi framhålla vikten av att arbeta med energieffektivitet och hitta gemensamma forskningsprojekt, och vi kan påverka både nationell forskningsfinansiering och EU:s forskningsagenda att investera mer inom ett område där du ökar konkurrenskraften och uppnår klimatmål, säger Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Sweden.