ABB öppnar testcenter för Random Bin Picking i Jönköping

ABB Robotics har öppnat ett nytt testcenter för Random Bin Picking i Jönköping i syfte att utveckla automatiserade plock-och-placeringslösningar med den senaste 3D-aktiverade visionstekniken för Random Bin Picking. Centret utgör en del i ABB:s bredare strategi för att accelerera flexibel automation hos små och medelstora företag. I centret kommer teamet att arbeta med globala kunder för att hitta innovativa sätt att införliva automatiserade slumpmässiga plocklösningar i sina tillämpningar.

– Öppnandet av vårt nya testcenter för Random Bin Picking utgör en viktig milstolpe i vår strävan för att frigöra automation i processer inom industrier som tidigare har varit svåra att automatisera. Korrekt och effektiv hantering av artiklar som ligger huller om buller kommer dramatiskt att förbättra flexibiliteten för artikelplock, säger Andrea Cassoni, chef för affärsenheten ABB Robotics General Industry. Till skillnad från traditionella system leder vår automatiserade Random Bin Picking-lösning till effektiv materialhantering vilket innebär en betydande återbetalning för våra kunder, ofta på mindre än tolv månader.

Centret, som kommer att användas för tester av RBP-applikationer, invigdes idag av Dennis Helfridsson, affärsområdeschef för ABB Robotics & Discrete Automation i Sverige samt vd för ABB Sverige, och Susanne Timsjö, marknads- och försäljningschef för ABB Robotics i Sverige. 

– Att det nya centret erbjuder testning och förstudier av Random Bin Picking, förutom traditionell plockning med robot, är unikt och innebär stora möjligheter för våra kunder att enkelt få fram den mest optimala produktionscellen innan konstruktionen påbörjas. Det ligger väl i tiden och speglar den starka teknikutveckling som nu råder inom 3D-vision och drivkraften hos företag att vilja robotisera och öka sin produktivitet. Vidare ger det stora fördelar för våra kunder att kunna testa sina produkter och få en större insikt i automationscellens förmåga innan leverans, säger Dennis Helfridsson.

Dennis Helfridsson & Susanne Timsjö.

I det nya testcentret kommer ABB att accelerera innovationsgraden i utvecklingen av sin Random Bin Picking-teknik som innefattar en ABB-robot med 3D-vision som klarar av att plocka artiklar som ligger huller om buller i icke-standardiserade konfigureringar och olika ledder. Möjligheten att känna igen en artikel i vilken ledd den än råkar ligga innebär att man kan lägga artiklar slumpmässigt i en behållare eller på en pall, och man slipper att manuellt försortera eller lägga artiklarna på ett visst sätt. 

Traditionellt strukturerade plocksystem kräver att artiklarna ligger på en viss ledd innan roboten klarar av att plocka upp dem och hantera dem. Att lägga artiklar tillrätta för hand kan vara tidsödande, och repetitiva lyftmoment och matningar av artiklar kan leda till skador, medan placering av artiklar i fel position kan leda till produktionsförseningar.