Ahlins i Habo bygger ny fabrik

Foto: Ahlins i Habo

Ahlins i Habo bygger en helt ny fabrik norr om Habo. De har förvärvat en tomt på 30 000 m2 och för närvarande håller en byggnad på 5 000 m2 på att ta form. Lokalerna beräknas vara färdiga för att kunna tas i bruk under fjärde kvartalet i år.

– Vi arbetar idag med ett nytt ytbehandlingsprojekt åt fordonsindustrin där vi efterhand ökar produktionen i den nuvarande fabriken men när vi når de tilltänkta volymerna räcker vår befintliga anläggning inte till, berättar vd Petter Isaksson.

Parallellt med bygget pågår arbetet med att få ett miljötillstånd för den nya fabriken. Den ytbehandling som inledningsvis ska göras i den nya anläggningen kan dock hanteras via ett anmälningsärende. 

Ahlins har under många år arbetat med automatiserad montering av detaljer på fixturer inför ytbehandling. Detta är något som också kommer att användas i det nya projektet, vilket betyder att det inledningsvis inte blir någon utökning av personalstyrkan. 

– Jag är säker på att detta är en av de absolut största investeringarna i en ytbehandlingsanläggning som har gjorts i Sverige på senare år, bedömer Petter.

Idag arbetar Ahlins med ytbehandling av aluminium genom anodisering med olika infärgningar, hårdanodisering och passivering. I det korta perspektivet finns det inga planer på några förändringar i processutbudet men med tanke på de möjligheter den nya fastigheten ger kan produkterbjudandet mycket väl breddas. Inledningsvis kommer verksamhet att ske i både den nuvarande och den nya fabriken, men långsiktigt är målet att ha all produktion under samma tak.