Akromatiska kulörer fortsätter att dominera inom automotive

Illustration: BASF

BASF har nyligen släppt sin rapport om fordonskulörer, ”BASF Color Report 2021 for Automotive OEM Coatings”. Rapporten behandlar bilköpares kulörval globalt och nedbrutet på olika marknader och produktgrupper. Globalt dominerar de akromatiska kulörerna, det vill säga vitt, svart, grått och silver. Färre än 25 % av bilarna har kromatiska kulörer. Det skiljer något mellan olika världsdelar. Asien har större andel akromatiska kulörer än globalt men samtidigt en betydligt kraftigare variation bland de kromatiska. Sydamerika har den största andelen ”färglösa” bilar med hela 85 % i den akromatiska skalan. Ju större bil desto större chans är att den har en akromatisk kulör. Undantaget är området EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) där blått ökar i användning på stora fordon. Japan är det land med mest kromatiska kulörer. För små SUV:ar är det över 40 % som har ett mer färgglatt utseende.

Under pandemin har försäljningen av bilar minskat. I USA ser man att andelen större bilar har ökat vilket kan bero på att fordonstillverkare har prioriterat den produktgruppen när det har varit brist på olika komponenter. Detta kan ha bidragit till en ökning av akromatiska kulörer. En anledning till att de akromatiska kulörerna dominerar kan vara att svart och grått har utvecklats. Svart är inte bara just svart utan uppvisar en stor variation i olika effekter och texturer. På samma sätt finns det många modifikationer inom den grå familjen.