Allblästring fördubblar kapaciteten

Foto: Allblästring

Allblästring arbetar med bland annat rostskyddsmålning, som dels görs i egna lokaler, dels på entreprenad vid både nyproduktion och renoveringar. I sin anläggning i Länna, söder om Stockholm, är beläggningen hög och för att kunna möta kundernas efterfrågan har företaget förvärvat den del av Södertälje Varmförzinkning som arbetade med rostskyddsmålning. Det gör att Allblästring har fördubblat kapaciteten för stationsmålning.

– Det är riktigt fina lokaler med två blästerhallar som är 20 meter långa och en målningshall som är lika lång, berättar företagets vd, Peter Tilder för Ytforum.

Allblästring tar också över de sex medarbetare som tidigare arbetade på Södertälje Varmförzinkning med målning. Förzinkningsverksamheten lades ned efter det att DOT förvärvade verksamheten, vilket gör att den närmaste varmförzinkningsanläggningen i regionen nu finns i Eskilstuna.

– För att underlätta för de som tycker att det är långt till Eskilstuna kommer vi också att utföra ytbehandlingar som ger galvaniskt skydd såsom sprutförzinkning och målning med Zinga, säger Peter Tilder.

Det är inga nya metoder för företaget utan de har använts under lång tid på anläggningen i Länna.