Ändrade krav på säkerhetsdatablad

Foto: Shutterstock

Från och med den 1 januari 2023 ändras kraven på den information som säkerhetsdatablad ska innehålla. Det är fem primära förändringar som gjorts. Information om hormonstörande egenskaper ska tas upp i avsnitt 11 och 12. Information om nanoformer av ämnet ska anges och ska det också framgå hur dessa ska hanteras på ett säkert sätt. Det har också kommit nya och förtydligade krav på hur information om fysikaliska och kemiska egenskaper ska anges i avsnitt 9. I avsnitt 3, som behandlar sammansättning och information om beståndsdelar, ställs ökade krav på information. Uppgifter om särskilda koncentrationsgränser, multiplikationsfaktorer och uppskattade toxiciteter ska anges om uppgifterna är tillgängliga. Det är också nya krav på UFI-kod (unik formuleringsidentifierare) för vissa blandningar, vilket framgår av CLP-förordningen. I den omarbetade versionen av bilaga II till Reach-förordningen framgår var i säkerhetsdatabladen UFI-koden ska anges. 

Beslutet fattades den 1 januari 2021 och under en övergångstid på två år har det varit frivilligt att uppdatera säkerhetsdatabladen enligt det nya formatet.