Samarbete kring återvinning av lösningsmedel

Miljöföretaget Ragn-Sells och miljöteknikföretaget Vilokan har bildat ett joint venture för att möta marknadens efterfrågan på hållbara lösningar för omhändertagande av lösningsmedel. I samarbetet ingår byggandet av...

Stororder till Ventherm

Danska Ventherm A/S har nyligen tecknat kontrakt med SeAH Wind Ltd. på leverans av en ytbehandlingsanläggning till världens största monopilefabrik, som SeAH Wind bygger i...

Överljudssprutad grafen ger ökad livslängd

Ett samarbete mellan ABB och KTH visar att överljudssprutade skikt av 2D-material kan möjliggöra tillverkning av avancerade elektrifieringsprodukter med förlängd livslängd och jämförbar elektrisk prestanda....

Ny termiskt isolerande ytbehandling

Det tyska kemibolaget Worlée har tillsammans med Svenska Aerogel utvecklat en sprutbar termiskt isolerande ytbehandling med namnet WorléeShield. Skiktets låga värmeledningsförmåga gör att man kan...

Lackeringsutbildning i Arbrå

Syntema i Arbrå arrangerar en teoretisk och praktisk utbildning i industriell lackering under tre dagar i Arbrå, Hälsingland. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förutsättningar och kompetensnivå....

Kjell Ahlin tilldelas stipendium

Kjell Ahlin, Swedecote AB, har tilldelats Folke Stigens Stipendium för år 2022. Juryns motivering löd: ”För att under hela sin yrkesmässiga karriär lagt ett mycket...

Gema bygger nytt

Gema tog nyligen de första spadtagen till sin nya byggnad i Gossau i Schweiz. Förutom produktions- och kontorslokaler kommer även ett modernt höglager att byggas...

Kunskapsdagar inom ytskydd

Ytskyddsakademien har under pandemin genomfört distansutbildningar med över 1 000 deltagare inom olika kunskapsområden. Många av deltagarna har framfört önskemål om platsbundna utbildningar och som svar...

Provexa omorganiserar

Det är mycket som händer på ytbehandlingsföretaget Provexa i Göteborg. En stor investering i en ny ytbehandlingsline med zinkflakes har precis byggts klart av Provexa...

Stor zinkfyndighet i Sala

Det svensk-australiensiska gruvbolaget Alicanto Minerals, som prospekterar efter metaller och mineraler, har hittat betydande fyndigheter av zink, silver och bly i Sala-området. – Det är...

Ytix når all-time-high

Ytix är ett konstnadsindex för elektrolytisk ytbehandling framtaget av branschföreningen SYF, Svensk Ytbehandlings Förening. Statistiken baserar sig på Statistiska centralbyråns index för arbetskostnad, kemikalier samt...

MKS Instruments förvärvar Atotech

Det amerikanska företaget MKS Instruments har nyligen informerat om att förvärvet av Atotech nu har kunnat slutföras. Köpet innebär att MKS kan påskynda planerna för...

Näringsministern besökte Bodycote

Den 31 augusti besökte näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson Bodycote Ytbehandling i Katrineholm. Men kort framförhållning fick företaget en förfrågan om det var möjligt att ta emot ett...

Allvarliga arbetsskador minskar

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har minskat 2020 i jämförelse med 2019. Antalet långa sjukfall minskade mellan 2019 och 2020 i både kommuner och regioner...

NCS får 100 nya kulörer

För första gången på arton år kommer NCS Atlas ut i en ny utgåva. Den svenska uppfinningen innehåller ett urval standardiserade kulörer, som år efter...