Väderstad bygger ut fabriken

Väderstad, ett av världens ledande företag inom jordbearbetning och sådd, bygger ut fabriken i Väderstad med ytterligare 12 600 kvadratmeter. Expansionen innebär ytterligare ytor för montering...

Resursbesparingar genom energiledning

Höga energikostnader och striktare miljölagstiftning innebär att förbrukningen av produktionsresurser behöver minskas kraftigt. Dürrs energiledningsstöd, DXQenergy.management, kan hjälpa till med detta. Enligt företaget ger systemet...

Stort besparingsprogram på BASF

I samband med att den stora tyska kemikoncernen presenterade sitt årsbokslut, informerade de om ett omfattande program för att sänka kostnaderna. De beräknar att besparingarna...

Nedgång för tyska färgmarknaden

I Tyskland såldes 1,53 miljoner ton färg, fernissa och tryckfärg år 2022, vilket är en minskning med 4,5 % jämfört med föregående år. Det framgår av...

Forskning kring vattenburna rostskyddsfärger

Vattenburna rostskyddsfärger, som är miljövänliga ersättningar för färger med organiska lösningsmedel, fungerar inte tillräckligt bra för användning i de mest utmanande korrosionsmiljöerna. Den höga vattenabsorptionsförmågan...

Lagförslag om förbud mot PFAS

Årligen hamnar 75 000 ton av de mycket svårnedbrytbara kemikalierna PFAS i miljön i Europa. I det lagförslag som nyligen offentliggjordes föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter...