Alfa Laval tror på grafen

Alfa Laval har jobbat med grafen i flera år. Materialets potential får nu företaget att fortsätta satsningen. – Grafen kan öka prestandan i många av våra produkter,...

Jätteorder till DOT

DOT i Sverige har tagit hem den största enskilda ordern någonsin i företagets historia. Det är 5 000 ton rullformade profiler som ska varmförzinkas och...

ABB och Kawasaki startar samarbete

ABB och Kawasaki Heavy Industries, två globala leverantörer av industriautomation och robotar, har tillkännagivit att de kommer att samarbeta genom att dela med sig av kunskap och...

Ny standard för riskhantering på gång

De flesta ytbehandlingsföretag har krav på att utföra riskbedömningar med avseende på miljö och dessutom ska alla företag arbeta med risker gällande arbetsmiljö. Som stöd för detta finns...

Effektivare miljöprövning

Regeringskansliet tillsätter en utredning som ska se över miljöprövningen av olika verksamheter. Det är anmälnings- eller tillståndspliktig miljöfarligverksamhet enligt miljöbalken som omfattas av uppdraget. Syftet är att undersöka...

Potentialen för AI i Sverige ska kartläggas

Regeringen ger innovationsmyndigheten Vinnova i uppdrag att översiktligt kartlägga och analysera läget gällande artificiell intelligens, AI, i Sverige. Resultatet ska presenteras redan i vår och vara en...

Nya provmetoder hos Proton Technology

Provningsföretaget Proton Technology i Bankeryd har påbörjat införandet av ytterligare två provningsmetoder för att verifiera vidhäftning på ytbehandlade produkter, främst för fordonsindustrin. Den ena metoden simulerar högtryckstvättning och...

Nytt centrum för förbehandling

    Ett nytt centrum för inline-förbehandling har öppnats på Fraunhofer IFAM i Bremen. Med ett laboratorium på mer än 650 kvadratmeter erbjuder institutet ett brett...