Automatisk bättring av lackdefekter

Det tyska företaget ASIS har utvecklat en automatisk lösning för att detektera lackeringsdefekter och eliminera dessa. Det gäller mindre fel som till exempel har orsakats av damm. Redan tidigare har företaget kunnat leverera utrustning för att identifiera lackeringsfel. Nu kan de också i samma cell utföra slipning och polering för att ta bort felet i en helt automatisk process. I företagets tekniska centrum i Landshut är det möjligt att testa systemet och göra förstudier på egna detaljer.