Axalta fördubblar produktionen av metallic-pulverlack

Efterfrågan på metallic-pulverlack har enligt Axalta ökat dramatiskt. Ett exempel på applikation är tornen vid EU-domstolen i Luxemburg där pulver med guldton använts. För cirka två år sedan beslutade Axalta att utveckla och producera metallicpulver endast i bunden form. Nu bygger anläggningen i Landshut ny kapacitet för produktion av bundna metallic-pulverlack för arkitektur- och designsektorn för flera miljoner euro. Målet är att nästan fördubbla den nuvarande produktionsvolymen, med det mesta av den nya kapaciteten som börjar i augusti i år. Under de kommande åren planerar Axalta att komplettera produktionskapaciteten vid andra anläggningar. Axalta svarar således på den ökande efterfrågan på metallic, särskilt inom arkitektur och design.