BASF ny medlem i Kemi och materialklustret

Mark Meier, vd för BASF Nordic/Baltic. Foto: BASF

BASF är ny medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret, som arbetar för en fossilfri region och tillväxt i Västra Götalandsregionen. 

– Norden ligger i framkant när det kommer till hållbar utveckling och Västsvenska Kemi- och Materialklustret är starkt involverat i utvecklingen av den svenska industrins övergång till hållbara material. Att vara med i klustret gör det möjligt för BASF att fördjupa vårt arbete för en grundläggande omställning i branschen som helhet, säger Mark Meier, vd för BASF Nordic/Baltic.

I Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademin och det offentliga med ambitionen att bidra till en fossilfri region och tillväxt i hela Västra Götalandsregionen. BASF:s medlemskap går i linje med bolagets globala hållbarhetsmål där en målsättning är att bolaget ska minska CO2-utsläppen med 25 procent till 2030 (jämfört med 2018), och vara CO2-neutrala 2050, samtidigt som produktionen ökar. Västsvenska Kemi- och Materialklustret driver bland annat den tioåriga satsningen Klimatledande Processindustri, som leds av Rise och Johanneberg Science Park. Vision och syfte är att regionen ska gå från att vara en fossilberoende industriregion till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Exempel på andra medlemmar i klustret är Ohla Plast & Färgteknik, IPK, Fortum Waste Solution, och Nouryn. Klimatledande Processindustri finansieras av medlemmarna, Västra Götalandsregionen och Vinnova.