BASF och BMW använder förnyelsebara råmaterial

ED-lacken hos BMW Leipzig är bio-baserad och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Foto: BMW Group

BMW Group är den första OEM som använder färger från BASF certifierade enligt ”The biomass balance method”. På klarlack och ED-lack minskas därigenom utsläppen av koldioxid med cirka 40 procent. BMW använder ED-lacken vid fabrikerna i Leipzig, Tyskland och Rosslyn, Sydafrika och klarlacken i hela Europa. Fram till 2030 kommer det innebära en minskning av koldioxiden med mer än 15 000 ton. 

– Som den största leverantören av kemiska produkter till fordonsindustrin är vi medvetna om vårt ansvar att stödja våra kunder med innovativa, miljöeffektiva lösningar. Biomassa-balans-metoden gör att vi kan göra våra produkter ännu mer hållbara samtidigt som vi behåller samma kvalitet. Vi är mycket glada över att BMW Group har valt att vara pionjär inom bilindustrin och att våra produkter spelar en nyckelroll i att hjälpa den att uppnå sina ambitiösa hållbarhetsmål, säger dr Markus Kamieth, styrelseledamot för BASF SE.

– Genom att minska vår användning av fossila råvaror kan vi spara på naturresurser och samtidigt minska koldioxidutsläppen. För att uppnå detta förlitar vi oss i allt högre grad på hållbarhetsinnovationer i vårt leverantörsnätverk, säger Joachim Post, styrelseledamot för BMW AG.

I BASF:s biomassa-balans-metod används förnybara råvaror som biobaserad nafta och biometan från organiskt avfall som råmaterial vid tillverkning av primära kemiska produkter. Andelen biobaserade råvaror hänförs sedan aritmetiskt till vissa försäljningsprodukter enligt en certifierad metod. Denna tillskrivningsmodell är jämförbar med principen om grön el. En oberoende certifiering bekräftar att BASF har ersatt de mängder fossila resurser som krävs för den biomassabalanserade produkten som säljs med förnybara råvaror.