Beckers använder ftalsyraanhydrid gjort av plastavfall

Foto: Freepik

Beckers samarbetar med BioBTX och forskningsinstitutet Symeres för att skapa en leverantörskedja för hållbara aromatiska monomerer gjorda av plastavfall. BioBTX har utvecklat en metod för att omvandla plastavfall till BTX (bensen, toluen och xylen) där sedan Symeres oxiderar xylenerna till aromatiska ftalsyramonomerer som Beckers kan använda för att skapa hartser. Ftalsyraanhydrid är mycket viktig för produktion av polyesterharts, eftersom det är den mest använda aromatiska syran och utgör 40–50 % av de hartser som den finns i. Den ftalsyraanhydrid som produceras på denna väg kan användas som en ersättare för befintlig ftalsyraanhydrid framställd från petroleum.

Pilotarbetet går ut på att bearbeta blandat plastavfall till hållbara kemiska byggstenar och slutligen högvärdiga produkter, med hjälp av flera avancerade hållbara kemiska omvandlingar. 

– Ingen har någonsin skapat en färg för bandlackering som innehåller ftalsyraanhydrid gjord av plastavfall, så denna världsnyhet är ett viktigt steg framåt när det gäller att producera mer hållbara hartser och färger. Det är verkligen en game changer för oss och vår förmåga att införliva högkvalitativa material gjorda av plastavfall, säger Julien Marquiant, Resin Lab Manager på Beckers, i ett pressmeddelande.