Beckers konstnärsstipendium tilldelas Joakim Sandqvist 

Joakim Sandqvist. Foto: Carl-Johan Olsson

Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor för 2024 tilldelas Joakim Sandqvist vars verk visas på stipendieutställningen på Färgfabriken i Stockholm 3 februari–17 mars 2024. 

Juryn motiverade beslutet bland annat med att hans konstverk på ett intelligent sätt vittnar om komplexiteten i betydelseskapande förskjutningar, från jeansfickan till världsrymden och tillbaka. För att han i sin praktik framhäver skörheten i översättningar mellan olika tecken och tekniker, där den konstnärliga processen görs till både en del av uttrycket och en kommentar till världens betydelsebärande delar. Hans verk bär på̊ sinnrika berättelser och poesi i övergången mellan gammalt och nytt/nytt och gammalt. 

Beckers konstnärsstipendium etablerades 1987, och har sedan dess visat sig ha en förmåga att identifiera en ung talang på̊ gränsen till genombrott. Varje stipendiat tilldelas en prissumma, som 2017 höjts från 150 000 till 200 000 kronor, samt en separatutställning som sedan år 2001 organiseras i samarbete med Färgfabriken.