Beijer Tech förvärvar Clemco Norge

Staffan Johansson, vd för Beijer Tech. Foto: Beijer Alma

Beijer Tech, ett dotterbolag till Beijer Alma, har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Clemco Norge AS, en norsk leverantör och återförsäljare av korrosionsskydd och ytbehandling till kunder inom energisektorn och industrin, främst i Norge. Clemco är en helhetsleverantör inom förbehandling och efterbehandling av korrosionsskydd. Produktutbudet består till stora delar av blästrings- och spraymålningsutrustning samt tillhörande artiklar, service och underhåll. Bolaget har ett starkt varumärke, hög servicenivå och lång branscherfarenhet. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo med 12 anställda. Clemco omsätter cirka 60 miljoner norska kronor per år med god lönsamhet.

Förvärvet är i linje med Beijer Almas modell för värdeskapande förvärv och Beijer Techs strategi att förvärva lönsamma bolag i attraktiva nischer med god tillväxtpotential och hög förädlingsgrad.

– Clemco har genom sin kundfokuserade strategi, tekniska kunnande och långa branscherfarenhet lyckats etablera en stark marknadsposition inom sin nisch. Bolaget är välskött, nischat och stärker vår plattform i Norge. Jag ser fram emot att se vad vi kan uppnå tillsammans, säger Staffan Johansson, Beijer Techs vd i ett pressmeddelande.

Vi gläds åt att välkomna Beijer Tech som ny ägare av Clemco. Med Beijer Techs långsiktiga perspektiv och decentraliserade ägarmodell är vi övertygade om att Clemco och dess organisation får rätt förutsättningar att fortsätta utvecklas, säger Clemcos huvudägare Kai Grønseth.

I transaktionen förvärvar Beijer Tech 100 procent av aktierna i Clemco Norge AS med tillträde under andra halvan av 2024. Bolaget kommer att ingå i Beijer Techs affärsområde Industriprodukter. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv inverkan på Beijer Almas resultat per aktie.