Beräkningsverktyg för koldioxid anpassat till ytbehandling

Illustration: Freepik

Den tyska branschföreningen ZVO, Zentralverband Oberflächetecknik presenterade redan i mitten av förra året det beräkningsverktyg som Fred GmbH har utvecklat, avsett för kalkylering av koldioxidavtryck från produkter för en rad olika branscher. Sedan den 12 mars 2024 finns en version tillgänglig online, som är anpassad till ytbehandlingsbranschen. 

Programmet heter precis som företaget Fred och är ett webbaserat verktyg som kan beräkna koldioxidavtrycket för en produkt eller för hela företaget. Metodiken, som är validerad enligt DIN ISO EN 14067, använder industrispecifika expertdatabaser och uppfyller kraven enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG).

ZVO och Fred har ingått ett partnerskapsavtal som bland annat innebär kraftig reducerade kostnader för ZVO:s medlemmar att kunna använda verktyget. Enligt ZVO är de vanliga villkoren för att använda verktyget en startavgift på 5 000 € och en årlig användaravgift på 1 500 €, men för ZVO:s medlemmar reduceras dessa kostnader till 1 500 € för startavgiften och 500 € för den årliga användaravgiften.