Biobaserad ytbehandling med grafen ger bättre batterier

Foto: SIO Grafen

I ett SIO Grafen-projekt har RISE och Granode Materials AB tillsammans utvecklat en biobaserad grafenbeläggning som ökar hållbarheten hos anodmaterial i litiumjonbatterier.

– Vi har lagt till grafen tillsammans med biobaserade bindemedel i anodslurryformuleringen. Detta förbättrar den kiselbaserade anodens mekaniska integritet och effektivitet, berättar Illia Dobryden, projektledare och forskare på RISE.

I detta projekt är det just kombinationen av grafen och biobaserade bindemedel som skapar ett synergiskt ledande nätverk. Det i sin tur bidrar till ökad elektrokemisk prestanda.

– Denna förbättring bidrar också till ökad hållbarhet för LiB-anoderna, tillägger Illia Dobryden.

De första satserna av slurryn har redan producerats och visar goda homogenitets- och viskositetsegenskaper lämpliga för anodberedning.