Budstrid om Tikkurila

Precis innan jul 2020 meddelade PPG att de ingått ett avtal om att förvärva det börsnoterade bolaget Tikkurila.

Enligt avtalet kommer PPG att påbörja ett anbudsförfarande för att förvärva alla utgivna och utestående aktier i Tikkurila. PPG har erbjudit sig att betala 25 € kontant för varje aktie. Drygt två veckor senare meddelades att erbjudandet reviderats och PPG erbjöd sig att köpa till ett pris av 27,75 € per aktie.

Den 18 januari tillkännagav AkzoNobel att de är villiga att förvärva Tikkurila till ett pris av 31,25 € per aktie. Det är 13 % högre än det senaste budet från PPG och det är 113 % högre än Tikkurilas volymvägda genomsnittliga aktiekurs för de tre senaste månaderna innan PPG:s första erbjudande offentliggjordes. 

– Ett sammangående mellan AkzoNobel och Tikkurila skulle bygga på århundraden av branscherfarenhet och ett gemensamt europeiskt arv samt skapa betydande värden för kunder, anställda aktieägare och andra intressenter, säger Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel. 

För att säkerställa att affären ska godkännas samt att Tikkurila och dess aktieägare ska veta att det blir möjligt har AkzoNobel gjort en uppgörelse med Hempel om villkoren för att de ska ta över en del av AkzoNobels verksamhet i Norden och Baltikum. 

AkzoNobel har inbjudit Tikkurilas styrelse att inleda förhandlingar i syfte att nå en överenskommelse om ett rekommenderat frivilligt offentligt kontantbud.