Bulten får order på fästelement till elbilar

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt för drivlina till elbil med en europeisk fordonstillverkare. Kontraktet uppgår initialt till cirka två miljoner euro per år och sträcker sig över sju år.

– Detta prestigefulla kontrakt positionerar Bulten i framkant inom utveckling av fästelement till marknaden för elektriska fordon, en marknad som förväntas leda till stora förändringar för fordonsindustrin i framtiden”, säger Tommy Andersson, vd och koncernchef för Bulten.

Den tekniska kompetensen inom Bulten, i kombination med många års erfarenhet av att förse fordonsindustrin med komplexa och kritiska fästelement, har varit starkt bidragande till att Bulten vunnit detta kontrakt. Leveranserna förväntas starta i slutet av 2020 för att successivt öka till full kapacitet 2021, och sträcker sig över en period om sju år. Det initiala årliga värdet förväntas uppgå till två miljoner euro för att sedan följa fordonens volymkurva.