Candor växer

Candor upplever just nu en mycket hög tillväxt vilket återspeglas i nyanställningar men också genom nya affärsområden och partners. Från 2017 har sju nyanställningar gjorts på Candor i Norrköping. Under juli 2017 tillträdde Thomas Carlsson som ny vd. Thomas kommer senast från Stavsjö utanför Norrköping. Även på kemi- och mekaniksidan har nyanställningar gjorts. Magnus Strömbäck, Ivan Brigidio, Malin Knutsson, Adam Högqvist, Caroline Ericsson och Mats Johansson tillför Candor bred kompetens och mångårig erfarenhet. På marknadssidan har Candor en ny partner i PAVCO, som är en etablerad leverantör till ytbehandlingsindustrin sedan 1948. Det amerikanska företaget utvecklar processer så som förzinkning, legeringsbeläggningar, passiveringar & top coats. Nyheter som kommer att presenteras är trevärd glansförkromning för trumgods, borsyrafri surzink, koboltfria passiveringar men också nya top coats.

Thomas Carlsson (3:e från höger) tillsammans med anställda och kunder.