Carlfors Bruk satsar på solenergi

Solcellsparken beräknas vara klar i juni 2021 för att möta sommarens solproduktion.

I samarbete mellan Carlfors Bruk och Jönköping Energi ska en solcellspark omfattande en yta motsvarande två fotbollsplaner byggas. Anläggningen kommer att bestå av 2 050 solpaneler som tillsammans ska ge 1,1 MW och beräknas tas i drift i juni 2021. Egenproducerad el har alltid varit viktigt för Carlfors Bruk som sedan 1936 driver ett eget vattenkraftverk i Huskvarnaån. 

Företaget producerar pasta, pellets och pulver av aluminium som bland annat används som pigment till våt- och pulverfärg.