Ändrade krav på säkerhetsdatablad

Från och med den 1 januari 2023 ändras kraven på den information som säkerhetsdatablad ska innehålla. Det är fem primära förändringar som gjorts. Information om hormonstörande...

Allvarliga arbetsskador minskar

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har minskat 2020 i jämförelse med 2019. Antalet långa sjukfall minskade mellan 2019 och 2020 i både kommuner och regioner...