Axalta spår lugnare kulörer inför 2022

Tystnad, mänsklig beröring och hållbar finish är tre trender som Axalta lyfter fram i sin framtidsspaning Vibes 2021. En bieffekt av covid-19 har inneburit ökat...