Mikroalger renar vatten

Kemister vid Umeå universitet inom konsortiet Micro Bio Refine visar att nordiska mikroalger som får växa i saltvatten både renar vattnet effektivt samt producerar värdefulla...

Nya beläggningssystem för skärverktyg

Ett nytt forskningsprojekt, CVD TiAIN, inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska förvärva den grundläggande kunskap som behövs för att utveckla nya beläggningssystem för skärverktyg....

3,7 miljoner kronor till AI-forskning

Att se, uppfatta och tolka sin omgivning är en utmaning för ett artificiellt system. De senaste åren har forskningen inom artificiell intelligens lyckats utveckla sätt...

Termokromatisk hydrogel ger smarta fönster

Energieffektiva smarta fönster kan ge betydande besparing av energianvändningen i byggnader genom att styra överföringen av energin från solljuset. Dagens teknik, som baseras på poly(N-isopropylakrylamid),...

Nanoteknik minskar friktion

Ett team av forskare från National Research Nuclear University MEPhI och Immanuel Kant Baltic State Federal University har framställt och undersökt tunna filmer som avsevärt...

Helhetsgrepp om bränsleceller

Aluminiumbaserade strömavledarplattor (CCP) för PEM-bränsleceller (proton exchange membrane) är bättre ur ett miljö- och livslängdperspektiv. Men dessa strömavledarplattor innebär också utmaningar vad gäller kontaktresistans som...

Forskningsprojekt om väteförsprödning

Väteförsprödning är ett problem som kontinuerligt måste övervägas vid utveckling av nya material, nya konstruktioner med höghållfasta material och i nya applikationer. Projektet ”Utveckling av verktygslåda...

Grafitnanoflagor dödar bakterier

Grafitnanoflagor som integreras i medicinska hjälpmedel av plast kan skära sönder bakterier och förebygga vårdrelaterade infektioner genom att döda 99,99 procent av de bakterier som...