Förbättrat rostskydd med grafen

Ett slutfört SIO Grafen-projekt visar lovande resultat med ytbehandlingar som förstärkts med grafen och som väntas nå marknaden 2024. Projektmedlemmarna Tribonex, Bodycote och Volvo CE...

Överljudssprutad grafen ger ökad livslängd

Ett samarbete mellan ABB och KTH visar att överljudssprutade skikt av 2D-material kan möjliggöra tillverkning av avancerade elektrifieringsprodukter med förlängd livslängd och jämförbar elektrisk prestanda....

Temavecka för grafen i höst

Den 5–9 september genomförs Graphene Week 2022 på BMW Welt i München, denna gång i form av en fysisk sammankomst för första gången på två år....

Grafenbeläggning för avancerad elektronik

I ett nyligen slutfört SIO Grafen-projekt har KTH och Huawei Technologies Sweden utvecklat en skalbar och kostnadseffektiv process för en grafenförbättrad, ultraslät och sprickfri keramisk ytbeläggning....

Ny betongfärg med grafen

SIO Grafen har rapporterat om ett nyligen avslutat projekt som har utvecklat en teknologi för en cementbaserad färg med stark vidhäftning. Genom att tillsätta funktionaliserad hexagonal...

Elektrolytisk komposit av zink-grafen

Elförzinkning används i stor utsträckning som korrosionsskydd och ansträngningar för att förbättra korrosionsegenskaperna är ständigt intressant. I en forskningsstudie har skikt av zink och grafenoxid(GO)...

35 nya miljoner till svensk grafensatsning

Vinnova investerar 35 miljoner kronor 2021–2023 i en extra satsning på grafen och det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen. Insatsen ingår i Vinnovas nya område Hållbar...

Alfa Laval tror på grafen

Alfa Laval har jobbat med grafen i flera år. Materialets potential får nu företaget att fortsätta satsningen. – Grafen kan öka prestandan i många av våra produkter,...

Ny termokemisk behandlingsmetod med grafen

Ett nytt projekt kring användning av grafen har beviljats. Det gäller ”CorroNite – en ny termokemisk behandlingsmetod för ökat korrosions- och nötningsmotstånd”.  Syftet med projektet...

Standardisering av nanomaterial på gång

Ett projekt, som ska utveckla metoder för att implementera standardisering på nanoteknik-området, har nyligen startats. Projektet drivs gemensamt av Chalmers Industriteknik, RISE Bioekonomi och hälsa...

Grafenytbehandling i elbilar

Anders Skalsky och Christian Werdenius, Provexa Technology, höll nyligen ett webbinar inom ramen för Sio Grafen med rubriken ”Grafen i bilar – vikten av ledande...

Grafenbeläggningar på fartyg

Ett fullskaligt test av grafentillsats i färg till fartyg görs av Talga Resources Ltd. Det utförs på ett containerfartyg på 33 000 ton. På lastfartygets...

Starkare än grafen

Sedan det tvådimensionella materialet borofen för första gången framställdes 2015 har forskningsaktiviteterna snabbt ökat. Materialet har likheter med grafen men är starkare och mer flexibelt....