Ny termiskt isolerande ytbehandling

Det tyska kemibolaget Worlée har tillsammans med Svenska Aerogel utvecklat en sprutbar termiskt isolerande ytbehandling med namnet WorléeShield. Skiktets låga värmeledningsförmåga gör att man kan...

Brandsskyddsfärg för trä

I takt med att byggandet av trähus ökar blir brandskydd av träfasader allt viktigare. Tikkurila lanserar nu ett brandhämmande färgsystem för industriell målning av träfasader....

Energibesparande takfärg med Quartzene

Svenska Aerogel har tagit emot ytterligare en order på Quartzene via den franska återförsäljaren Novcoat för användning i ny takisoleringsfärg för energibesparingar. Tillverkaren startar nu...