Korrosionsskydd för patinerad brons

Statyer och annan konst gjort av brons tenderar att förändras när de utsätts för utomhusatmosfären. Det gäller både bronsytor med eller utan patinering. I Progress...