Målning av Öresundsbron

Målning av Öresundsbrons stålkonstruktioner ska nu påbörjas och beräknas vara färdigt 2032. Cirka 300 000 m2ska få nytt färglager. Totalt har kostnaderna beräknats till 420...