Vilokan lanserar nytt indunstarprogram

Vilokan lanserar en ny serie indunstare för stora flöden under beteckningen EnvoVap F-MVR. Huvudflödet från en EnvoVap F-MVR är rent vatten. Det renade vattnet kan antingen...

Hållbara chipspåsar

Ett steg mot mer hållbara förpackningar, som inte längre behöver innehålla aluminium, har tagits fram tack vare ett pågående forskningsarbete. Upptäckten har gjorts av doktoranden Jiaying...

SIS har påbörjat revidering av ISO 14001

Svenska Institutet för Standarder, SIS, har påbörjat arbetet med revidering av standarden för miljöledningssystem, ISO 14001. Det har gått fem år sedan senaste uppdateringen av...

Helhetsgrepp om bränsleceller

Aluminiumbaserade strömavledarplattor (CCP) för PEM-bränsleceller (proton exchange membrane) är bättre ur ett miljö- och livslängdperspektiv. Men dessa strömavledarplattor innebär också utmaningar vad gäller kontaktresistans som...

Modern och effektiv miljöprövning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och...