Ny forskningschef på IVL

Den 14 augusti börjar Stefan Pettersson som ny forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Stefan Pettersson har en bakgrund inom fordonsindustrin och har arbetat många år...

Lagförslag om förbud mot PFAS

Årligen hamnar 75 000 ton av de mycket svårnedbrytbara kemikalierna PFAS i miljön i Europa. I det lagförslag som nyligen offentliggjordes föreslår Kemikalieinspektionen och myndigheter...

Samarbete kring återvinning av lösningsmedel

Miljöföretaget Ragn-Sells och miljöteknikföretaget Vilokan har bildat ett joint venture för att möta marknadens efterfrågan på hållbara lösningar för omhändertagande av lösningsmedel. I samarbetet ingår byggandet av...

Snabbare miljöprövningar

Den 14 juni informerade den särskilde utredaren Peter Ardö tillsammans med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll om slutbetänkande från miljöprövningsutredningen. Utredningen har lämnat 30 förslag...

Chromafora fångar PFAS ur vatten

Chromaforas pilotanläggning för PFAS-avgiftning har utvärderats under cirka två är och har testats på flera kunders olika vattenströmmar. De goda resultaten med metoden är konsekventa...

Nytt material från Prevent om nanopartiklar

En folder med titeln ”Nanopartiklar i arbetsmiljön” finns nu tillgänglig via Prevents hemsida. Materialet lanserades nyligen och är en introduktion till ämnet nanopartiklar. Syftet är...