Rekordmånga synpunkter på PFAS-förslag

I januari 2023 lämnade Kemikalieinspektionen tillsammans med myndigheter från fyra andra länder in ett förslag om en bred begränsning av PFAS till EU:s kemikaliemyndighet, Echa....