Stor zinkfyndighet i Sala

Det svensk-australiensiska gruvbolaget Alicanto Minerals, som prospekterar efter metaller och mineraler, har hittat betydande fyndigheter av zink, silver och bly i Sala-området. – Det är...

Stor nickelfyndighet i Sverige

Bluelake Mineral AB har under våren 2021 inlett en översyn av strategiska alternativ för det helägda dotterbolaget Nickel Mountain AB. De innehar det svenska nickel-...

Metallpriserna sjönk i november

Av statistik från Sveriges geologiska undersökning, SGU, framgår att metallpriserna överlag sjönk under november. Orsaken bedöms framförallt vara oron över vad den nya mutationen omikron...

Fortsatt råvarubrist för färgindustrin

Kemisk Tekniska Företagen rapporterar i ett pressmeddelande att det fortfarande råder råvarubrist för färg- och limindustrin. Sedan våren 2020 råder global brist på viktiga råvaror...