Höga ökningar av arbetskraftskostnaderna

Den svenska ökningstakten för arbetskraftskostnaderna fortsätter trendmässigt att vara högre än i viktiga konkurrentländer. Den var mer än en procentenhet högre än i Västeuropa och...

Norden stora på färg

Tidskriften European Coatings Journal har sammanställt en lista över de 25 europeiska företag med störst produktion av färg. De företag som inte har sin hemvist...

Marknaden för vattenburen färg

European Coating har presenterat fakta om marknaden för vattenburen färg. Vattenburna färger utvecklas som ett alternativ till lös- ningsmedelsburna färger som innehåller hög mängd VOC,...