Kommersiell programvara kan förutse produktionsstopp

Kaspersky har nyligen lanserat en kommersiell manskininlärningsprodukt för anomalidetektering särskilt utvecklad för att identifiera avvikelser i produktionsprocesser i ett tidigt skede. Kaspersky Machine Learning for...

Sparar på tryckluft

Det tyska familjeföretaget Boge lanserar ett energisparsystem för tryckluftsinstallationer. BOGE-läckagestopp BLS monteras i tryckluftsuttaget på mottagaren och är programmerad att öppna i början av ett...

Aluminiumbeläggning

Det har i omgångar gjorts olika försök att skapa ytbeläggningar av aluminium. Tunna skikt har framgångsrikt producerats med vakuumteknik. Det har också funnits elektrolytiska processer...

Ny kulörsensor

AkzoNobel lanserar en ny kulörsensor som hjälper professionella målare att matcha sina kunders kulörval på några sekunder. Den lilla bärbara enheten kan noggrant skanna kulören...