Lackeringsutbildning i Arbrå

Syntema i Arbrå arrangerar en teoretisk och praktisk utbildning i industriell lackering under tre dagar i Arbrå, Hälsingland. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förutsättningar och kompetensnivå....

Kunskapsdagar inom ytskydd

Ytskyddsakademien har under pandemin genomfört distansutbildningar med över 1 000 deltagare inom olika kunskapsområden. Många av deltagarna har framfört önskemål om platsbundna utbildningar och som svar...

Frosio-utbildning som blended learning

Norska Kiwa meddelar att de nu kan erbjuda sin Frosio-utbildning inom ytbehandling i form av en blandning av distansutbildning och platsbunden utbildning. Tidigare har utbildningen...

Forum om titandioxid

Från och med den 1 oktober 2021 klassificeras titandioxidpulver som potentiellt cancerframkallande vid inandning. Det berör primärt de som arbetar med framställning av titandioxid eller...

Podcast om lackering

Nyligen gjorde BesserLackieren sin sjunde podcast om lackering tillgänglig. Den behandlar lackeringsfel och hur man kan undvika dem. De tidigare sex avsnitten behandlar ämnen så...

Ny lärportal för industrin

Till följd av coronapandemin har många inom industrin permitterats. Nu går myndigheter, arbetsgivarorganisationer, fackförbund och näringslivet samman i ett pilotprojekt som erbjuder kostnadsfria digitala utbildningar...

Utbildning i UV-mätning

Mätning av konventionell UV- och UV-LED-utrustning är viktigt för processäkerhet och kvalitetskontroll. Det danska företaget Efsen har sett mycket förvirring, många misstag och brist på...

Ny utgåva av läroboken om polyuretan

Den välkända läroboken ”Polyurethanes – Coatings Adhesives and Sealants”, som ges ut av Vincentz Network, finns nu tillgänglig i den andra reviderade utgåvan. Boken ger...