Elektrolytisk komposit av zink-grafen

Elförzinkning används i stor utsträckning som korrosionsskydd och ansträngningar för att förbättra korrosionsegenskaperna är ständigt intressant. I en forskningsstudie har skikt av zink och grafenoxid(GO)...

Hydrogel för rening av vatten

Forskare vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan och Politecnico di Torino i Italien har utvecklat ett hållbart material som kan avlägsna tungmetaller, färgämnen och andra föroreningar från vatten....

Alfa Laval tror på grafen

Alfa Laval har jobbat med grafen i flera år. Materialets potential får nu företaget att fortsätta satsningen. – Grafen kan öka prestandan i många av våra produkter,...

Fingeravtryck från vätskor

Det finska företaget Collo har utvecklat teknik för att i realtid övervaka och ta ”fingeravtryck” på en vätska. Med hjälp av åtta olika parametrar sker...

Fartygsfärg kan avge mikroplaster

Sjöfarten kan vara en viktig källa till mikroplaster i havet. Ett team, under ledning av dr Barbara Scholz-Böttcher vid universitetet i Oldenburg, har tagit vattenprover...

Svensk seger i mål om blykromater

Miljödepartementet har informerat om att EU-domstolen den 25 februari har meddelat dom i ett mål mellan Sverige och kommissionen, om tillstånd för användning av blykromater,...

Riktigt svart färg

Ytor med hög förmåga att absorbera ljus är användbara i bland annat optiska instrument för att undvika störande reflektioner. Nyligen introducerades en ny sådan färg...

Kraftiga prisökningar på råmaterial

Det har varit kraftiga prishöjningar på epoxihartser och kritiska råvaror ökar svårigheterna för tillverkare av färg i Storbritannien och hela Europa. Det rapporterar den brittiska...

Ytbehandling för 3D-printade detaljer

Additiv tillverkning eller 3D-printing, som det också kallas, har revolutionerat sättet att designa, producera och använda en mängd komponenter. Olika material kan användas som till...

Covid-19 smitta på arbetet ska anmälas

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). Det innebär bland annat att om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig...

Kylande färg

Forskare vid Purdue University i USA har skapat en vit färg som kan hålla ytor upp till 8 °C svalare än omgivningen. Enligt forskarna skulle färgen...

Grafenytbehandling i elbilar

Anders Skalsky och Christian Werdenius, Provexa Technology, höll nyligen ett webbinar inom ramen för Sio Grafen med rubriken ”Grafen i bilar – vikten av ledande...

ABB Compact Interior Paint

ABB:s senaste lösning för fordonstillverkning, stationen Compact Interior Paint, gör det möjligt att minska storleken på interiörmålningsstationer med en tredjedel samtidigt som den sparar kostnader...