Caterina Zanella ny professor i ytteknik vid Tekniska högskolan i Jönköping

Caterina Zanella efter hennes installationsföreläsning fredag den 11 oktober.

Lördag den 12 oktober installerades Caterina Zanella som professor i ytteknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Caterina Zanella har disputerat i materialteknik vid University of Trento i Italien där hon också jobbade några år som forskare innan hon 2014 kom till Jönköping på ett Marie Curie/VINNMER-stipendium för framtida forskningsledare.

Under stipendietiden blev hon docent i korrosion och ytteknik, och fortsatte i en fast anställning vid avdelningen för material och tillverkning på JTH. Här har hon byggt upp en forskargrupp inom korrosion och elektrolytisk ytbehandling. Forskningen är tillämpad och aktuella projekt handlar om elektroplätering av dispersionsbeläggningar och hög-entropi-legeringar, anodisering av kiselhaltiga aluminiumlegeringar samt ytbehandling av 3D-printade metallkomponenter.