Chromafora fångar PFAS ur vatten

Johan Seijmer, vd Chromafora. Foto: Chromafora

Chromaforas pilotanläggning för PFAS-avgiftning har utvärderats under cirka två är och har testats på flera kunders olika vattenströmmar. De goda resultaten med metoden är konsekventa för både långa och de annars svårfångade korta PFAS-kedjorna, där avskiljningen även för dessa är omkring 99 %. 

PFAS är en samling av cirka 5 000 industriellt framställda ”evighetskemikalier” som inte bryts ner fullständigt i miljön. Ämnena har i studier kopplats till hormonrubbningar, fertilitetsproblem och cancer. Långa PFAS har till viss mån kunnat avlägsnas, men de korta har det tidigare inte funnits någon fungerande lösning för. 

– Vår metod Selpaxt fångar både långa och korta PFAS. Den gör det träffsäkert och mer miljövänligt än andra konventionella lösningar eftersom den ger upphov till mindre mängd avfall. Det gäller i synnerhet vid höga koncentrationer av PFAS, förklarar Johan Seijmer, vd för Chromafora.

Chromaforas lösning riktar sig specifikt till avfallsdeponier och industriella anläggningar som har observerat höga halter av PFAS och hög andel korta PFAS-kedjor. Systemet är containerbaserat och plug-and-play och lätt att ställa ut på plats i anslutning till en befintlig vattenrening. 

– Tack vare de bekräftade och goda resultaten ser vi nu fram emot att skala upp tekniken för Selpaxt och att komma ut på̊ fler anläggningar, säger Johan Seijmer. 

Bakom utvecklingen av Chromaforas Selpaxt-teknik finns ett långsiktigt innovationsarbete i samverkan mellan Chromaforas utvecklingsteam, leverantörer och kunder.