Danska Nordmark köper ytbehandlingsföretag

Foto: Nordmark Maskinfabrik

Nordmark Maskinfabrik, med fabriker i Säby, Skagen, Hedensted och Cuxhaven, är en betydande leverantör av bearbetning av stora komponeter till bland annat maskin- offshore- och vindkraftsindustrier. Företaget har förvärvat Skagen Overfladeteknik i Sæby och med denna investering säkerställer Nordmark större flexibilitet och förbättrad service till kunderna. Skagen Overfladeteknik har både kompetens och logistiskt upplägg för att kunna serva Nordmark på en marknad där kraven kommer att öka både på att kunna hantera större komponenter och på själva ytbehandlingen. Företaget är specialiserade på blästring, metallsprutning och målning av stora komponenter för offshore och vindkraftsmarknaden och har lokaler på 3 000 kvadratmeter, som ligger några hundra meter från Nordmarks fabrik. Den förvärvade verksamheten har fjorton anställda och kommer att byta namn till Nordmark Coating.