Deburring Expo

Grader eller vassa kanter är ofta ett problem vid ytbehandling, och kraven ökar. Rätt avgradning är viktigt även i flera andra sammanhang. Världens enda renodlade mässa för området hålls nu för tredje gången i Karlsruhe den 8 – 10 oktober 2019. Programmet kompletteras av teman som behandlar frågeställningar så som tillverkningsprocesser för plåt, gradning i samband med additiv tillverkning samt rengöring efter gradning. Till mässan hör också ett omfattande konferensprogram som simultantolkas till engelska eller tyska. Mässan har tidigare genomförts 2015 och 2017 och visade senast en ökning av antalet utställare med 40 %. Redan vid årsskiftet hade fler än 100 utställare från tio länder gjort fasta bokningar för sina monterplatser.