Digital visualisering av bilkarossers färg

BASF introducerar AUROOM, en plattform för digital visualisering av bilkarossens färg. Därigenom kan OEM-designers komma åt en databas med fotorealistiska virtuella färger som fångar alla aspekter av färgskik- tets visuella egenskaper. Genom att kartlägga dessa färger på bilmodeller kan OEM-designers måla nästan varje färgförslag och få realistiska intryck av färger och effekter på en komplett bil redan i en tidig del av designprocessen. AUROOM kommer att vara ett verktyg för OEM-designers att påskynda och förbättra den övergripande designprocessen, eftersom de inte längre är beroende av fysiska prover som måste målas och skickas.