Dyrare kobolt

Kobolt används främst i batterier, men i viss utsträckning även inom ytbehandlingsindustrin. Kongo svarar idag för 60 % av världens utvinning av kobolt, och höjer nu royaltyavgifterna för gruvföretagen till 10 %. Det är en ökning på närmare tre gånger, men priset har under en tid minskat beroende på ökat utbud på marknaden.