Enklare och snabbare miljötillstånd via ny utredning

Statsminister Ulf Kristersson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en ny utredning om förkortade och förenklade tillståndsprocesser enligt miljöbalken. Utredningen ska ta ett helhetsgrepp om den svenska miljöprövningen enligt miljöbalken. Miljötillståndsprocesserna behöver förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv och förutsebar.

– Långa och opålitliga tillståndsprocesser är ett hinder för den gröna omställningen. Nu tar vi initiativ för att korta dem och på så sätt skapa förutsättningar för nya klimatinvesteringar och lägre utsläpp, säger statsminister Ulf Kristersson i ett pressmeddelande.

Elektrifieringen av industrin och av transportsektorn behöver genomföras för att ersätta fossila bränslen, vilket i sin tur ökar efterfrågan på elektricitet. Den utredning som regeringen nu har tillsatt fokuserar på fyra områden:

  • Det svenska genomförandet av EU-rätten på miljöområdet och hur det svenska regelverket kan förändras för att Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till vad EU-rätten kräver.
  • Hur tillståndsprövningen kan delas upp så att den som behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet kan få tidigare besked än i dag om lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats. 
  • Hur myndigheterna ska kunna bidra så effektivt som möjligt till en optimerad miljötillståndsprocess.
  • Hur den totala tiden för prövning kan förkortas. Utredaren ska i den delen bland annat överväga om det ska ställas högre krav för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 15 december 2024. Målet är att viktiga förändringar i miljöprövningssystemet ska träda i kraft under mandatperioden.