Epoxi med förbättrade korrosionsegenskaper

En nyligen genomförd studie presenterar en beläggning baserad på hydrofoba nanopartiklar av kiseldioxid täckta med ett paraffinvax inbäddat i nätverk av epoxi. Forskarna har studerat vätande egenskaper, mekaniska egenskaper, termisk stabilitet och korrosionsbeständighet hos den framställda beläggningen. Uppgifterna bekräftar att all hydrofob kiseldioxid som producerats har högre kontaktvinklar (100–110°) när de blandas med epoxi upp till tre viktprocent. Test i neutral saltdimma visar att epoxi modifierad med en viktsprocent av hydrofoba kiseldioxid / paraffinvaxet klarar upp till 1500 timmar med ett högt betyg.

Studien publicerades i: Progress in Organic Coatings Volume 128, mars 2019, sidor 99–111.