European Coatings Show 2021 ställs in

Mässan för färgindustrin, European Coatings Show, som skulle genomföras 14 – 16 september 2021 har ställts in. Den överlappande European Coatings Conference kommer dock fortfarande att äga rum i digital form den 13 – 14 september 2021. Arrangören Vincentz Network och Nürnberg Messe har i nära samråd med utställare och branschrepresentanter beslutat att förutsättningarna inte finns för att kunna genomföra mässan. 

– Pandemisituationen i Tyskland har stabiliserats och förutsättningarna finns för att hålla mässor i Bayern, men trots det kan tyvärr nästa upplaga av ECS inte hållas före mars 2023. För närvarande är de positiva utsikterna ännu inte globala, vilket innebär att internationella resor återupptas i långsammare takt än önskat. För en mässa som denna, med utställare och besökare från fler än 120 länder, skulle en snabbare återgång till det normala vara nödvändigt, kommenterar Alexander Mattausch, Nürnberg Messe.

Nästa European Coatings Show kommer att genomföras 28 – 30 mars 2023.