Färg för fart

AkzoNobel kommer att vara den officiella färgleverantören för New York Yacht Club’s American Magic-team, som kommer att utmana till 36:e America’s Cup. För att bidra till båtens prestanda ska ytan vara hållbar och lätt att reparera. Men egenskaperna ska också nås med så lite färg som möjligt, för att hålla nere vikten. AkzoNobels yachtbeläggningar är en beprövad lösning för America’s Cup-lag och har använts i tidigare kampanjer. Det nya partnerskapet med American Magic är dock första gången AkzoNobel har varit en officiell färgleverantör till ett deltagande team. Nästa America’s Cup kommer att äga rum i Nya Zeeland i mars 2021.